keskiviikko 15. helmikuuta 2017

DE GLÖMDA

 
 
           Överläkare Thomas Rulland kritiserar lokala beslutsfattare och sjukhusets
           ledning för en nedkörning av Malmska sjukhuset ( ÖT 4.2.2017). Aningen
           generaliserat kan man konstatera att Rullands kritiksvärd svingas närmast
           mot den regionala social- och hälsovårdsnämnden, som styrs av traktens
           maktparti. Det är ju nämnden som förverkligat aktuella nedskärningar.
           Visserligen har även regionens kommuner framfört besparingskrav, men
           åtminstone i Jakobstad har stadsfullmäktige enhälligt godkänt de föreslagna     
           budgetöverskridningarna. Åtminstone vad gäller specialsjukvården. Tyvärr
           har antalet ”försvarare” av Malmska sjukhuset varit rätt litet. Energiska
           diskussioner och en intensiv kamp har förts närmast för att stöda Vasa
           centralsjukhus Där har inget fel begåtts, tvärtom, men man skulle ha önskat
           att mer resurser skulle ha riktats mot att trygga även Malmska sjukhusets
           verksamhet. Nu gäller det att vara enig. Vi måste tillsammans kämpa hårdare
           för Malmska sjukhuset. Personalen och vi alla andra förtjänar bättre.
          
           Även åldringsvården och socialväsendet har i allmänhet fått för lite
           uppmärksamhet i reformdiskussionerna. Exempelvis i Jakobstad följer
           man den av fullmäktige godkända välfärdsplanen för åldringar. En av
           huvudmålsättningarna i planen är att åldringarna skulle få bo hemma så l
           änge som möjligt. Enligt nationella rekommendationer borde 91 – 92 %
           av över 75-åringarna få bo i sitt eget hem. Siffran i Jakobstad är idag ca. 87,9 %.
           Jag anser att målsättningen till dessa delar är orealistisk. Vi vet att antalet
           åldringar ökar snabbt i Jakobstad. Demenspatienternas antal ökar beklagligt
           och samtidigt minskar vårdresurserna och arbetsmängden för den kvarvarande
           personalen oskäligt mycket. Dessutom utgör landskapet Österbotten en ekonomisk   
           förlorare när det gäller planerna i social- och hälsvårdsreformen. I Jakobstad
           saknas i detta nu en mellanform för åldringsboendet. Vi har anstalts- och hemvård,
           men vad finns mellan dessa? Hötorgscentret som utför ett värdefullt arbete,
           kan tyvärr inte betjäna alla. Annars tycker jag personligen att social- och
           åldringsvården borde stanna kvar i kommunerna och regionerna. Vi vet bäst
           vad våra människor behöver.


 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti